Vysoké pole
Poptávka ubytování
Počet dospělých
Počet chatek
Termín od
dětí

. . do . .
Vaše jméno
Tel. nebo e-mail

Zážitky

Vysoké pole Vám může dobře posloužit jako výchozí bod pro cykloturistiku v této oblasti.

Cyklotrasy, které můžete v okolí absolvovat:

Kolem "Žabky", 16km

Svitavy - Hradec n. Svitavou - Vendolí - Svitavy

Jedná se o nenáročný a rovinatý okruh vhodný pro začátečníky nebo rodiny se staršími dětmi. Trasa, která je ze dvou třetin vedena po značených cyklostezkách, vede převážně po silnicích II. a III. třídy. Z obce Vendolí od fotbalového hřiště je cyklotrasa vedena po neznačené cyklostezce (v mapě šedou barvou), která se napojuje na silnici I. třídy ze Svitav do Poličky. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Povrch celé trasy je asfaltový. Trasa je středně frekventovaná, větší pohyb vozidel se projevuje pouze na neznačeném úseku silnice I. třídy.

Nejdelšími obsemi Hřebečska, 25km

Svitavy - Hradec n. Svitavou - Radiměř - Vendolí - Svitavy

Jedná se o nenáročný a rovinatý dvojokruh ve tvaru osmičky se spojnicí v  Hradci nad Svitavou. Je vhodný pro začátečníky nebo rodiny se staršími dětmi. Trasa, která je více jak ze dvou třetin vedena po značených cyklotrasách, vede převážně po silnicích II. a III. třídy. Z obce Vendolí od fotbalového hřiště je cyklotrasa vedena po neznačené trase (v mapě šedou barvou), která se  napojuje na silnici I. třídy ze Svitav do Poličky. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Povrch celé trasy je asfaltový. Trasa je středně frekventovaná, větší pohyb vozidel se projevuje pouze na neznačeném úseku silnice I. třídy.

Po stopách pruských dělostřelců, 28km

Svitavy - Javornický hřeben - Brlenka - Javornický hřeben - Svitavy

Okruh je veden z poloviny po značených cyklotrasách, částečně po  turistické žluté a v závěru po neznačené trase. Trasa je určena pro začínající cyklisty a r odiny s dětmi. Kromě stoupání na Javornický hřeben by měly trasu zvládnout i děti okolo 10 let. V úvodu je trasa z důvodu bezpečnosti dětí vedena kolem rybníku Rosnička, za kterým kříží silnici I. třídy č. 35. Zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Po přejezdu silnice trasa pokračuje na  Javornický hřeben, kde se na křižovatce k obci Čistá stáčí doleva k osadě Brlenka a po  turistické žluté se vrací po krátkém okruhu zpět na původní cyklotrasu na Javornickém hřebenu. Těsně pod kopcem na Javornický hřeben trasa uhýbá vpravo do  lesa na neznačenou trasu - lesní cestu. Po několika stech metrech kříží na  nechráněném přejezdu železniční trať na Poličku. Trať však není frekventovaná, vlaky v lesních úsecích vždy zvukově signalizují průjezd. Přesto je nutné v tomto úseku dbát zvýšené opatrnosti a nepouštět menší děti dopředu. Dále trasa pokračuje za přejezdem rovně a za lesem po asfaltové cestě protíná silnici č.34 na Poličku. Dále pokračuje kolem pískového lomu po polní cestě asi 300 metrů, kde se polní cesta stáčí do mírného kopce okolo zahrádek směrem k městu. Do města ústí u Kojeneckého ústavu. Povrch trasy je převážně asfaltový (cyklotrasy). Kamenité a lesní a hliněné polní cesty jsou na  turistické žluté a na neznačené části. Trasa není kromě stoupání na  Javornický hřeben, které doporučujeme obzvláště s dětmi absolvovat vedle kola, nikterak fyzicky ani technicky náročná. Při výjezdu (výstupu) na hřeben je dobré ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty. Trasa není také nikterak frekventovaná. Na většinu tohoto okruhu na Javornickém hřebeni je vozidlům vjezd zakázán. Výjimky tvoří vozidla s povolením vjezdu.

Po stopách loupeživých rytířů, 34km

Svitavy - Kamenná Horka - Hřebeč - Koclířov - Dětřichov - Opatovec - Lačnov - Svitavy

Okruhová trasa je vedena po silnicích I., II. a III. třídy převážně po  značených cyklotrasách. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát na přejezdu silnice 43 v Opatově, kterou křižuje trasa 4202. Pouze mezi obcemi Opatov a  Opatovec je trasa vedena z důvodu jejího zkrácení po neznačené spojovací cestě u nádraží v Opatově a dále podél kolejí směrem k přejezdu u  Opatovce. V závěru okruhu je značená trasa po výjezdu na silnici 43 vedena přímo po hlavní silnici k obchodnímu domu Centrum a neodbočuje z důvodu bezpečnosti na značenou cyklotrasu k nádraží ČD. Při projíždění tohoto úseku je přesto nutné dbát zvýšené opatrnosti. Povrchy jednotlivých značených cyklotras jsou převážně asfaltové, mezi obcemi Dětřichov a  Opatov vede trasa po nerovné polní cestě s kamenitým a hliněným povrchem. Tato cesta je také v letních měsících za sucha velmi prašná. Spojovací neznačená trasa mezi obcemi Opatov a Opatovec je pevná, kamenitá. Okruh je vhodný pro trekingová a horská kola. Náročnost okruhu je spíše nízká, středně obtížné je pouze táhlé stoupání Kamennou Horkou na Hřebečský hřbet. Při sjezdu do obce Hřebeč je nutné dbát opatrnosti zejména z důvodu možného střetu s protijedoucími cyklisty nebo vozidly, kterým zastiňuje výhled vegetace v zatáčkách, nekvalitní povrch a obtížné stoupání. Při výletech s dětmi je bezpečnější tyto úseky sejít pěšky. Okruh je vhodný na krátkou odpolední vyjíždku, atraktivita z hlediska pamětihodností je vzhledem k ostatním trasám spíše podprůměrná. Frekvence pohybu vozidel po trase je spíše menší.

Svitavským udolím, 37km

Svitavy - Hradec nad Svitavou - Březová nad Svitavou - Horní Hynčina - Sklené - Hradec nad Svitavou - Svitavy

Jedná se o méně náročný silniční okruh vedený převážně po značených cyklotrasách. Výjimku tvoří neznačený silniční úsek z Březové nad Svitavou Slunečním údolím do obce Pohledy přes její část Dolní Hynčina. Orientace na okruhu je velmi dobrá. Trasa vede do Hradce nad Svitavou a  dále směrem do obce Březová nad Svitavou. Zde trasa odbočuje do  Slunečního údolí u výjezdu na silnici I. třídy č. 43. Asi 25 metrů zpět po silnici je odbočka vpravo do Slunečního údolí. V obci Pohledy se  napojuje neznačený úsek odbočkou vlevo na trasu 4024 ve směru do  Skleného. Mezi obcemi Sklené a Hradec nad Svitavou protíná trasa znovu silnici I. třídy č. 45 (na křižovatce rovně) a po 100 metrech také železniční trať ve směru Svitavy - Brno. Tyto úseky jsou velmi frekventované a je nutné jim věnovat zvýšenou opatrnost. Povrch po celé trase je asfaltový. Kvalita povrchu je velmi dobrá. Okruh je vhodný i  pro závodní silniční kola. Frekvence pohybu vozidel po okruhu je spíše nízká. Trasa není fyzicky ani technicky náročná. Je určena i začínajícím cyklistům nebo rodinám se staršími dětmi. Na trase je pouze jediné táhlé stoupání z Březové do obce Pohledy Samoty.

Krajem biskupských rybníků, 41km

Svitavy - Opatovec - Opatov (zastávka ČD) - Semanín - Mikuleč - Javornický hřeben - Svitavy

Trasa je určena středně pokročilým a pokročilým cyklistům. Okruh je veden převážně po značených cyklotrasách, které jsou z důvodu návaznosti a atraktivity okruhu doplněny o čtyři neznačené úseky. První neznačený úsek je v úvodu trasy, kdy od obchodního domu Centrum vede trasa po  hlavní silnici č. 43 a neodbočuje na značenou cyklotrasu k nádraží ČD. Napojuje se na ni až za podjezdem v Lačnově na ulici Zadní. Dále trasa pokračuje přes Lačnov do Opatovce. Za obcí Opatovec je další neznačený úsek veden za přejezdem železniční tratě Svitavy - Česká Třebová, kde trasa ihned uhýbá vlevo a podél kolejí se napojuje na neznačenou trasu směrem do lesů za obcí Opatovec po trase 4202 k rozcestí u svatého Antoníčka. Zde trasa pokračuje vpravo a hned po pěti metrech vlevo na  velmi pěknou šotolinovou cestu směrem ke Králově zahradě a dále až do  obce Semanín. U vjezdu do obce trasa odbočuje na křižovatce vlevo směrem ke kostelu a dále kolem motokrosového závodiště prudkým stoupáním směrem k vrchu Kozlov. Před odbočkou na Kozlov se trasa stáčí vlevo do  lesa okolo bývalé hájovny. Dále vede krásnými lesy po hřebeni a dolů z  kopce ke Psí kuchyni. Asi 100 metrů pod kopcem u Psí kuchyně trasa zahýbá vpravo a vede mírně do kopce po trase 4205, která končí až v obci Mikuleč. Za podjezdem v Mikulči končí značená trasa a okruh vede dále neznačenou trasou rovně obcí Mikuleč do mírného kopce až na Javornický hřeben, kde se napojuje na značenou trasu 4028. Ze značené trasy pod kopcem na Javornický hřeben trasa uhýbá vpravo na neznačenou trasu směrem k přejezdu železniční tratě a silnice ve směru Svitavy - Polička, po níž pokračuje po městském okruhu až do Svitav. Povrchy tras jsou asfaltové, šotolinové a lesní cesty. Trasa je středně obtížná, náročné je stoupání v obci Semanín a sjezd ke Psí kuchyni, který je náročný i na  dobré brzdy. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Trasa není frekventovaná, na lesní úseky je vjezd vozidel většinou zakázán.

Po kupeckých stezkách, 42km

Svitavy - Javornický hřeben - Čistá - Trstěnice - Karle - Ostrý Kámen - Vendolí - Hradec n. Svitavou - Svitavy

Okruhová trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy výhradně po  značených cyklotrasách. Pouze kratičký úsek ve Svitavách je veden přímo po hlavní silnici a trasa neodbočuje k rybníku Rosnička. Povrch tras je výhradě asfaltový, střední kvality. Na Javornickém hřebenu je asfalt hrubý, místy velmi hrubý a přechází v krátké kamenité úseky. Orientace na okruhu je velmi dobrá, značení je přehledné a úplné. Před obcí Vendolí trasa křižuje železniční trať s nechráněným přejezdem. Z důvodu většího klesání je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Okruh je určen začínajícím a středně pokročilým cyklistům. Vhodný je také pro rodiny se  staršími dětmi. Je spíše rovinatý, pouze na Javornický hřeben vede na  začátku okruhu obtížnější stoupání. Při jeho výjezdu na kole je vhodné z  důvodu bezpečnosti ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty z opačného směru. Stoupání za obcí Trstěnice je méně náročné. Opatrnost vyžaduje lesní úsek, kde je ve stoupání nepřehledná zatáčka a  při hledání ideální stopy na narušeném asfaltovém povrchu hrozí střet s  protijedoucím vozidlem. Sjezdy na okruhu jsou přehledné, táhlé a  nevyžadují zvláštní technické dovednosti nebo zvláštní technické vybavení. Trasa je středně frekventovaná, v úseku mezi obcemi Hradec nad Svitavou a Svitavy je provoz vozidel i kol výraznější. Oparnost je nutná na spojovací části po silnici I. třídy č.35.

Krajem tisícileté historie, 46km

Svitavy - Javornický hřeben - Čistá - Litomyšl - Strakov - Janov - Mendryka - Gajer - Starý Valdek - Opatovec - Lačnov - Svitavy

Okruhová trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy výhradně po  značených cyklotrasách. Pouze kratičký úsek ve Svitavách je veden přímo po hlavní silnici a trasa neodbočuje k rybníku Rosnička. Povrch tras je výhradě asfaltový střední kvality. Na Javornickém hřebenu je asfalt hrubý, místy velmi hrubý a přechází v krátké kamenité úseky. Orientace na okruhu je velmi dobrá, značení je přehledné a úplné. Na konci obce Janov se do obce Mendryka odbočuje vlevo u malého hájku s břízami a  keřemi. Okruh je určen začínajícím a středně pokročilým cyklistům. Je spíše rovinatý, pouze na Javornický hřeben vede na začátku okruhu obtížnější stoupání. Při jeho výjezdu na kole je vhodné z důvodu bezpečnosti ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty z  opačného směru. Trasa je středně frekventovaná, v úseku mezi obcemi Čistá a Litomyšl je provoz vozidel i kol výraznější. Oparnost je nutná na spojovací části po silnici I. třídy č.35.

Stopou Maxe Švabinského, 48km

Svitavy - Lačnov - Starý Valdek - Semanín - Česká Třebová - Kozlov - Janov - Gajer - Starý Valdek - Lačnov - Svitavy

Okruhová trasa je vedena převážně po silnicích II. a III. třídy po  značených cyklotrasách a po zpevněných, převážně asfaltových lesních cestách v úseku mezi Kozlovem a Janovem. Za obcí Opatovec Starý Valdek a v okolí Královy zahrady za Opatovem vede trasa po široké šotolinové cestě. Povrchy jsou dobře sjízdné i za vlhka a mokra. Občasné výmoly na  cestě za Valdekem však znemožňují jízdu cyklistům vedle sebe. Tento způsob jízdy je možný až od odpočivadla u svatého Antoníčka k odbočce na  Semanín. Trasa je určena středně pokročilým cyklistům nebo rodinám se  staršími dětmi. Profil tratě je středně náročný. Na okruhu je pouze jediné náročné stoupání v délce 4 km po silnici serpentinami na  Kozlovský kopec. Výhledy na této trase (ve vlastních serpentinách nad Českou Třebovou nebo z rozhledny na Kozlovském kopci) však stojí za  námahu ve stoupání. Z nejvyššího bodu na trase u vysílače na kopci nad Semanínem vede táhlé, ale přehledné klesání po lesní silničce do obce Janov. Ostatní úseky trasy jsou fyzicky i technicky nenáročné, rovinaté.

Krajinou slovanských hradišť, 49km

Svitavy - Lačnov - Opatovec - Dětřichov - Mladějov - Trpík - Damníkov - Anenská Studánka - Starý Valdek - Lačnov - Svitavy

Okruhová trasa je vedena převážně po silnicích II. a III. třídy po  značených cyklotrasách. Využita je také turistická (žlutá) trasa v  lese nad Obcí Mladějov a krátký neznačený úsek (šedá barva v mapě) přímo v obci Mladějov. V závěru je z důvodu bezpečnosti vynechán značený úsek na cyklotrase 4033, (neodbočuje se znovu k nádraží ČD) přímo po  hlavní k obchodnímu domu Centrum. Orientace na okruhu je velmi dobrá. Odbočka vlevo na turistickou trasu za obcí Dětřichov je označena informačními tabulemi přímo na vrcholu kopce. Turistická trasa uhýbá do  obce Mladějov na rozcestí se zelenou turistickou. Odbočka je vpravo na  rozcestí (směr dolů z kopce). Pozor, klesání je velmi dlouhé a náročné na techniku i materiál. Cesta je kamenitá a problémy cyklistům tvoří nejen prudký svah, nerovný kamenitý povrch, ale také vysazená koryta na  odvod vody, jejichž přejíždění je obzvláště na trekingových kolech značně nebezpečné. Začátečníkům nebo rodinám s dětmi doporučujeme tento úsek sejít vedle kola. Za mokra je trasa problematická i pro vyspělé cyklisty. Trasa však v ostatních úsecích není nijak technicky ani fyzicky náročná a přírodní prostředí hřebene nad Mladějovem je nádherné. Povrch tras je většinou asfaltový, střední kvality. Za obcí Třebovice až po Starý Valdek je krásný lesní úsek vedoucí po kvalitní široké šotolinové cestě, která umožňuje jízdu i dvou cyklistů vedle sebe. Frekvence pohybu vozidel po trase je většinou průměrná, zvýšený provoz je pouze po silnici 43 z Opatovce do Svitav a na asi 0,5 km úseku silnice 43 před odbočkou k rybníku Hvězda u Opatova.
© 2020 OSPZV-ASO ČR / RZ Vysoké pole
Vytvořil a provoz zajištujě: DIGIgroup - internet solutions
Součást skupiny
rekreačních zařízení

OSPZV-ASO ČR

Zobrazit seznam rekreačních zařízení